Pravidla hry MEGBOLONDUL

Registrace a poplatky

Hráči se přihlašují přes email megbolondul(kyseláryba)gmail.com V mailu uveďte název týmu, počet členů a jejich jména (v případě, že některý člen týmu má méně, než 18 let, sdělte nám prosím i tuto skutečnost) . Je možné se registrovat i na místě srazu před startem, ale pouze do naplnění kapacity týmů (30).

Účastnický poplatek je 100 Kč (za celý tým) a slouží k pokrytí nákladů spojených s organizací hry. Startovné zaplatíte při registraci na začátku hry (to my si už ohlídáme;-)).


Organizace hry

Šifrovací hra MEGBOLONDUL probíhá na území města Blanska a přilehlých částí.

Hra je určena hráčům starším 18 let, tito hráči tvoří týmy o 2-5 osobách (výjimky možné po domluvě s orgy).

Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí.

Organizátoři nenesou odpovědnost za bezpečnost, ani jednání hráčů.


Kdy a kde?

Začínáme v pátek 18.11.2022 v 18:00 poblíž blanenského nádraží otevřením obálky s první šifrou, kterou obdrží zástupce týmu mezi 17:40 a 18:00 oproti účastnickému poplatku. Hra končí nejpozději v 1:00, v tuto dobu se uzavře cílové shromaždiště, kde na vás budeme čekat… Šifry zůstávají na místech do druhého dne.
Další info obržíte na mail, ze kterého jste registrovali tým.


Popis hry

Hra se skládá ze zatím neznámého počtu stanovišť se šifrou a cíle označených nepřerušovanou číselnou řadou. Šifra může mít více částí, tyto jsou potom označeny číslem a písmenem (např. pokud má třetí šifra dvě části, bude označena 3a, 3b).
Řešením je vždy smysluplné slovo, nebo věta, případně jiná informace o poloze dalšího stanoviště (zkratka, název, číslice, světová strana apod.). Vyluštěním šifry nebo úkolu získá tým informaci o poloze dalšího stanoviště. Cílem hry je projít všechna stanoviště a dojít v časovém limitu do cílového shromaždiště. Do cíle musí dorazit aspoň 2 osoby z týmu, časem příchodu týmu je čas příchodu druhého člena.


Pravidla hry

Povinností všech zúčastněných hráčů je prostudovat si pravidla hry a dodržovat je.
Při hře je zakázáno porušovat zákony ČR, vyhlášky města Blanska a pravidla silničního provozu.
Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů.

Během hry je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem s cílem nechat se vést na další stanoviště.

V případě neobsluhovaného stanoviště je dvě kopie šifry nutno jen vyzvednout (či opsat) a pak se vzdálit (je-li to možné) mimo dohled.

Spolupráce na řešení šifer s ostatními týmy je zakázána.

Pokud si budete jisti, že jste na správném místě a šifra tam přesto není, kontaktujte organizátory na tel. číslech, která spolu s ostatními informacemi dostanete na startu.

Osoby, které se hry neúčastní, lze požádat o radu (i telefonicky). Např.: “Můžete nám poradit, kde najdeme ulici Žižkovu?”.

Můžete zavolat mamince, kdy byl sepsán Kutnohorský dekret, ale pokud vám bude řešit šifru, počítá se jako člen týmu (a těch nesmí být víc než 5).

Tým se smí rozdělit na menší skupinky.

K přesunům osob během hry je zakázáno používat cokoliv kromě vlastních nohou
(tedy zejména jízdních kol, kolečkových bruslí, lyží, auta, autostopu, apod.).

Není-li v zadání uvedeno jinak, zprávy nebudou umístěny v místech, která nejsou běžně přístupná veřejnosti (např. na soukromých pozemcích, v uzavřených objektech a podobně). K vyzvednutí žádné zprávy není nutné přelézat plot, lézt na telefonní budku, ani vstupovat na železniční trať!

Během hry se prosím chovejte ohleduplně ke svému okolí i k ostatním hráčům.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás též neváhejte kontaktovat na emailu megbolondul(kyseláryba)gmail.com

Těšíme se na vás


organizátoři

:: Archiv ::

:: Hledat ::

:: Partneři ::

:: Counter ::

Powered by WordPress.
Theme has been created by TeeVee.