1. Prezentace

1

2. Obrázky

3. Vetešnictví

4. Šipky a kolečka

5. Lezecký průvodce

6. Plody

7. Text

8. Berušky

9 . Podivné věty

10. Kostka

Řešení

1. Na obrázcích se objevují pokrmy, které mají v názvu ve většině případů stát, v menšině město. Hesla dostaneme z mezinárodních poznávacích značek příslušných států: svice, jitka, fesak, behna. Za tato hesla dostaly týmy polohy stanovišť s částmi následující šifry.

2. Prsa, motýl a kraul pod jednou střechou – krytý bazén.

3. První písmena slov na řádku dávají název restaurace, á číslo značí azimut. Po zakreslení směrů do mapy se přímky protnou na značce parkoviště za vlakovou zastávkou.

4. Změť  specificky směřujících šipek může naznačit použití mapy. Šipky značí na mapě zakreslené jednosměrky, kolečka zákazy vjezdu. Plné kolečko udává polohu následující šifry.

5. Jedenáct jedenáctipísmenných názvů lezeckých cest naznačuje, že by bylo dobré si názvy zapsat do tabulky, zrcadlově převrácený obrázek pak napovídá tabulku zrcadlově převrátit (případně číst zprava doleva), obtížnosti cest potom udávají sektory písmen šifry: udolni garaz

6. Morseovka, kde oddělovač je ovoce bez pecky, tečka plod s jednou peckou, čárka plod s více peckami.

7. Text svou neuspořádaností a zmiňováním průhledů a průchodů upozorňuje na mezery a navádí se skrz mezery podívat. Uprostřed pod mezerou horního řádku jsou v řádku následujícím písmena z šifry: vlckova zmola altan u lesa

8. Berušky rozložením šesti teček evokují Braillovo písmo. Jednotlivé berušky se liší směrem jejich nožek. Nožky směřující do centra nožce příslušející tečky označují černé body, nožky směřující mimo tečku označují bílé (žádné) body. Šifra: sadova vodojem

9. Slova, některá se nápadně týkají Blanska a krasu, napovídají použití textu popisujícího zajímavosti na zadní straně mapy. Text má očíslované části, každé slovo je z jiné části. Číslo části, případně součet dvou čísel dvou slov na řádku,  udává pořadí písmene v abecedě. Šifra: borovice nam Miru

10. Hrací kostka s různými průměry bodů navíc jsou body viditelně vyvrtané do různé hloubky. Součet průměrů bodů udává pořadí písmene v abecedě, pořadí písmen je potom určeno hloubkou bodů, od nejmenší po nejhlubší. Šifra: delnak


:: Archiv ::

:: Hledat ::

:: Partneři ::

:: Counter ::

Powered by WordPress.
Theme has been created by TeeVee.