1. Megbolondul 12

 

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

10. Šifra se nacházela v teepee, ve kterém se konala propagační výstava akcí spojených s festivalem Rajbas. Na každé nástěnce bylo pár fotek z akcí a krátký popisek…

 

 

 

 

 

Řešení:

  1. Pojmenovat obrázky související většinou s nějakým uměleckým počinem, každý název je ze tří slov, prostřední slovo(nejčastěji předložka) se bere do šifry. Vyjde “svitavska autoservis”
  2. Je potřeba si představit, jak letadlo a přilehlé tvary vypadají ze předního pohledu, tedy jaký je nárys zobrazeného. Letadýlko s lokomotivou sjíždějící mu z křídla pak není těžké objevit v mapě.
  3. Název napovídá morseovku, kritika pro cukrovkáře je potom diakritika. Tedy tečky, čárky, háčky nad písmeny. Vyjde “obchodni akademie jih”
  4. Jinak nicneříkající rozmístění křížků napovídá přiložit k mapě. Křížky sedí na restaurace, značené zkříženým příborem na žlutém poli. Dvojice odlišně barevných křížků pak určují dvě přímky, na jejichž průsečíku leží další stanoviště.
  5. Měsíčková (měsíčky-perioda) soustava součástek (součástka-prvek) napovídá souvislost s chemickými prvky, tabulka je v šifrovacích pomůckách, řešení dávají první písmena českého názvu prvku, jehož značku tvoří dvojice písmen pod sebou. Vyjde “zahradni chata devateho kvetna”
  6. luštěniny způsobují větry, větrník je druhou iniciálou, lampička v pravém rohu šifry jako upřesnítko
  7. Název navádí na binární šifru, písmo TimesNR upozorňuje na souvislost s tvarem písmenek, navíc v názvu je místo nuly použito “o. Písmena “l” a “o” na jednom řádku potom tvoří binární kód hledaných písmen. Vyjde “cesta severne od hrbitova”
  8. Tvary v grafice jsou tvary vodních ploch v mapě, přiřadíme jim dle pořadí písmena z názvu šifry. Poté spojujeme vodní plochy v mapě v pořadí daným shluky písmen na spodním řádku. Vyjde

 

 

 

9. Blikající spirála ukazuje, že máme postupovat od středu, levotočivě. Na čtverečkovaném papíru postupujeme po spirále, každou sekundu jeden čtvereček, pokud se spirála v dané vteřině rozsvítí, čtvereček vybarvíme, pokud nesvítí, čtvereček vynecháme. Upozornění na nový začátek sekvence je dlouhým bliknutím, kreslit začínáme s prvním bliknutím po tomto začátku. Mezera mezi dlouhým bliknutím a prvním krátkým bliknutím se nepočítala, což možná některé řešitele zmátlo. Myslíme si ale, že jedna těžší šifra v závěru hry byla na místě 😉 Vybarvené čtverečky daly nápis “TEE PEE” plus ten jeden počáteční uprostřed.

10. Slova šifry byla právě jednou obsažena v některém z textů na nástěnkách. Pořadí slova v příslušném textu udávalo pořadí hledaného písmene v abecedě. Řešení: gymnazium


:: Archiv ::

:: Hledat ::

:: Partneři ::

:: Counter ::

Powered by WordPress.
Theme has been created by TeeVee.