1.šifra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

Postup řešení:

  1. Každý obrázek udává souřadnici, postupným spojením souřadnic jedné barvy rámečku dostaneme písmena
  2. Názvy filmů, začerněné políčko nad obrázkem udává pořadí slova, pod obrázkem pořadí písmene z názvu filmu
  3. přípony z chemického názvosloví (1-ný, 2-natý, 3-itý,…) čísla z odstavce udávají pořadí písmene v abecedě
  4. seřadit jako slovní fotbal na 2 poslední písmena, pak čteme první písmena slov
  5. popis cesty – počty kroků, odbočky, obrázky, co na které straně vidí
  6. z prvních písmen náplní vyjde slovo “stopka” o toto slovo se pak posouvají písmena na tácku
  7. v každé větě je nějaký akademik a číslovka, která označuje, kolikáté písmeno z akademického titulu vzít
  8. každý řádek vytvoří písmenko, když se části oddělené výraznou čárkou poskládají pod sebe
  9. odkaz na ulici Dvořákovu, penzion Lucie
  10. morseovka ze středního rodu j.č. on, ona, ono – tečka, čárka, oddělovač

:: Archiv ::

:: Hledat ::

:: Partneři ::

:: Counter ::

Powered by WordPress.
Theme has been created by TeeVee.